Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPP č.1/2020 6.5.2020 Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar podľa záväznej objednávky Orbis Pictus Istropolitana 17323266  0,00  
Detail Faktúra vyšlá VFA 03/2020 17.4.2020 Zoznam vystavených faktúr 3/2020 -   594,85 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 03/2020 17.4.2020 Zoznam prijatých faktúr 3/2020 -   20 692,06 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA kanál 03/2020 15.4.2020 Zoznam vyhotovených faktúr za kanál 3/2020 -   17 366,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoOOV č.1/2020 6.4.2020 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Matej Rindoš   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 1/2020 2.4.2020 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela:... LH-MONT, s. r. o. 47562234  41 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoSNnMZČD2020 č. 1/2020 30.3.2020 Predmetom tejto zmluvy poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na záujmové vzdelávanie... Mesto Bardejov 00321842  30,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 02/2020 20.3.2020 Zoznam vystavených faktúr 2/2020 -   269,90 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 02/2020 20.3.2020 Zoznam prijatých faktúr 02/2020 -   29 364,95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoZSZNsO/29.02.2016 17.3.2020 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie združeného systému nakladania s odpadmi z obalov a s... NATUR-PACK, a. s. 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 3/2020 12.3.2020 1. Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu... Spišská katolícka charita 35 514 221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 4/2020 25.2.2020 1. Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu... Gréckokatolícka charita Prešov 35 514 388  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá OBJ č. 2/2020 24.2.2020 Uskutočnenie odbornej činnosti - poskytnutie služby komplexného verejného obstarávania na... INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 2/2020 18.2.2020 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Základná organizácia JDS Plavnica   2 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 01/2020 18.2.2020 Zoznam prijatých faktúr 01/2020 -   27 350,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 01/2020 18.2.2020 Zoznam vystavených faktúr 01/2020 -   1 982,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2/2020 k ZoD 11.2.2020 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela „Protipovodňové opatrenia mimo vodného... BETPRES s. r. o. 31684343  35 794,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 1/2020 3.2.2020 Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu,... Julián Rindoš – KVETINÁRSTVO KATARÍNKA 50 692 348  147,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá OBJ 2019 24.1.2020 Zoznam objednávok za rok 2019 -   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 1/2020 24.1.2020 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica   26 500,00 EUR 
Export do csv