Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá PFA 1/2024 19.2.2024 Zoznam prijatých faktúr 1/2024 -   27,286.23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ 2409404086 1.2.2024 Havarijné poistenie AUTOMAX, druh vozidla: H1-Poľnohospodárske a lesné traktory, vozidlá na... Generali Poisťovňa 54 228 573  889.07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 3 k PZ 4419011727 1.2.2024 V rámci projektu "Triedený zber komunálneho odpadu v obci Plavnica" sa zaraďuje do poistenia:... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 31595545  66.97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 5903026853 1.2.2024 Havarijné poistenie vozidiel, vozidlo značky CHARVÁT CTS, EČV: AA336YL. UNIQA pojišťovna,a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu 53 812 948  241.72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPPS 2912024 1.2.2024 Záväzok advokáta poskytovať pre klienta právne služby v rozsahu a spôsobom ďalej uvedeným... JUDr. František Kyšeľa - advokát 47193301  300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 5903027158 1.2.2024 Havarijné poistenie vozidiel, vozidlo model TN-09, druh vozidla: príves UNIQA pojišťovna,a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu 53 812 948  123.61 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 12/2023 23.1.2024 Zoznam prijatých faktúr 12/2023 -   122,149.29 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Z č. 1/2024 12.1.2024 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica 31 303 382  20,800.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ 70936304 8.1.2024 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,... Union poisťovňa, a.s. 31322051  40.08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ 70936310 8.1.2024 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,... Union poisťovňa, a.s. 31322051  65.64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB28122023 504B8 3.1.2024 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č.8, IV. NP byt... Rudolf Krajger   160.61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVK č.18/2024 na rok 2024 19.12.2023 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica č.18/04, príloha - ročný rozpočet... W-Control, s r. o. 36804207  6,488.16 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 11/2023 19.12.2023 Zoznam prijatých faktúr 11/2023 -   254,612.72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dč. 1 k ZoNNB 19.12.2023 Stanovenie ceny ročného nájmu za nebytové priestory s účinnosťou od 01. 01. 2024. Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNDP 19.12.2023 Stanovenie ceny ročného nájmu za prenechanie dopravných prostriedkov a príslušenstva k... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoPN 19.12.2023 Stanovenie ročného nájmu za prenechanie náradia a iného dlhodobého hmotného a drobného... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  100.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-PO1-SC111-2021-72/36/458 12.12.2023 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke-predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dč. 2 12.12.2023 Dohoda zmluvných strán na zmene - Príloha č. 2 Zmluvy "Predmet podpory NFP" sa ruší a... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB29112023 505B2 8.12.2023 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č.2, I. NP byt... Veronika Tarasovičová, Andrej Tarasovič   173.30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ SITB-OO2-2023/001354-064 7.12.2023 Slovenská republika je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku, v správe Ministerstva... Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 00151866  0.00  
Nastavenia cookies