Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP - KVET 30.6.2022 Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu,... Ján Štupák - KVET 54690056  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 169/6353/NZ-2022 24.6.2022 Dohoda o urovnaní majetkovej ujmy - líniová stavba - cesta vo verejnom záujme "1/68 Plavnica,... SR-Slovenská správa ciest 003328  20,01 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 5/2022 21.6.2022 Zoznam prijatých faktúr 5/2022 -   25 348,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 5/2022 21.6.2022 Zoznam vydaných faktúr 5/2022 -   695,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZPU Z-Boxu 14.6.2022 Prenajímateľ je ako vlastník či je na základe iného právneho dôvodu oprávnený prenechať... Packeta Slovakia s. r. o. 48136999  80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 27052022 10.6.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 6, III. NP byt... Anna Bukovinová   160,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 322 0945 24.5.2022 Dotácia pre DHZ na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, na osobné ochranné... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 4/2022 19.5.2022 Zoznam vydaných faktúr 4/2022 -   1 982,46 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 4/2022 19.5.2022 Zoznam prijatých faktúr 4/2022 -   21 824,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 4/2022 12.5.2022 Zoznam vyhotovených faktúr - kanál- 4/2022 -   17 602,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod. 1 21.4.2022 Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov v ČLÁNKU V. VÝŠKA... Mária Štupáková - Kaderníctvo Klárka 40 321 975  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2022 20.4.2022 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Lukáš Gladiš   0,50 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 3/2022 20.4.2022 Zoznam prijatých faktúr 3/2022 -   16 476,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 3/2022 20.4.2022 Zoznam vydaných faktúr 3/2022 -   267,86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5-2022 14.4.2022 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Lucas Vnenk   0,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 3132022 6.4.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 5, III. NP byt... Lucas Vnenk, Wiktoria Švancarová   166,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KB/ZO/2022KB6605-2 1.4.2022 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi pomoc, podporu v... osobnýudaj.sk, s.r.o DUETT Business Residence 50528041  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 2/2022 23.3.2022 Zoznam prijatých faktúr 2/2022 -   15 030,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2022 3.3.2022 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Spišská katolícka charita 35 514 221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3-2022 28.2.2022 Predmetom zmluvy je : odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Viktor Hrabovský   0,50 EUR 
Export do csv