Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá PFA 12/2018 23.1.2019 Zoznam prijatých faktúr 12/2018 -   46 160,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 12/2018 23.1.2019 Zoznam vystavených faktúr 12/2018 -   1 698,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 2/2019 18.1.2019 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Základná organizácia JDS Plavnica   2 300,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 11/2018 19.12.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 11/2018 -   24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 11/2018 19.12.2018 Zoznam prijatých faktúr 11/2018 -   39 473,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74Č/2 14.12.2018 Dodatok č. 2 MUDr. Soňa Čefová 31 967 302   
Detail Zmluva Dodávateľská 74I/2 14.12.2018 Dodatok č. 2 Immimed s. r. o. 50464931   
Detail Zmluva Dodávateľská 74K/2 14.12.2018 Dodatok č. 2 MUDr. Miroslav Kupec 35 520 345   
Detail Zmluva Dodávateľská 94/2018 7.12.2018 Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  8 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SOÚ 7/2018 7.12.2018 Sprostredkovateľ poskytuje pre Prevádzkovateľa činnosti preneseného definovania úloh, ktoré... Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 287/2018 27.11.2018 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie prác podľa cenovej ponuky na zákazke - "Detské... SAGANSPORT, s. r. o.   9 120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 10/2018 21.11.2018 Zoznam prijatých faktúr 10/2018 -   114 616,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 10/2018 21.11.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 10/2018 -   1 748,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 301/2018 2.11.2018 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového domu v Plavnici, bloku A,... Nadiya Fomenko   93,17 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 318/2018 1.11.2018 Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Erika Majtnerová   108,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 118/2018 1.11.2018 Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Marek Štupák a Mária Hubová   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 282/2018 26.10.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 2304... Ladislav Murcko a Mária Murcková rod. Chovancová   86,80 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 09/2018 18.10.2018 Zoznam prijatých faktúr 9/2018 -   66 746,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 09/2018 18.10.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 9/2018 -   147,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská * 10.10.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ AU je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Boržík & partners, s. r. o. 44948867