Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá PFA 8/2023 21.9.2023 Zoznam prijatých faktúr 8/2023 -   29 172,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 12.9.2023 Príloha č. 2 Zmluvy "Predmet podpory NFP" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB31082023 505A5 11.9.2023 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č.5, III. NP byt... Martin Platko, Adriána Platková   173,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DoZNB 505A5 11.9.2023 Dohoda o zániku nájmu 3-izbového bytu č. 5, vo vchode A, v bloku C, súpisné číslo 505. Peter Chovanec, Ivana Chovancová    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB25082023 505A6 8.9.2023 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č.6, III. NP byt... Patrik Krafčík   171,68 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 7/2023 23.8.2023 Zoznam prijatých faktúr 7/2023 -   42 178,13 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZP-PO4-SC411-2023-80/CVK4 22.8.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, názov projektu: FVE MŠ Plavnica. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810  37 662,67 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 7/2023 22.8.2023 Zoznam vydaných faktúr 7/2023 -   2 596,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 673/2023/OPR 3.8.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, názov projektu: Deň... Prešovský samosprávny kraj 37870475  3 500,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská PZ č. 4107162672 25.7.2023 Poistná zmluva - poistený a poisťovateľ dojednávajú poistenie v rozsahu:
Bezpečné...
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s. 365 34 978  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 6/2023 17.7.2023 Zoznam prijatých faktúr 6/2023 -   31 147,78 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 6/2023 17.7.2023 Zoznam vydaných faktúr 6/2023 -   97,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská IROP-CLLD-P788-512-003-006 11.7.2023 Predmetom Zmluvy o poskytnutí Príspevku je úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom... MAS "Horný Šariš - Minčol" 42 420 245  34 205,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoBU 030723 3.7.2023 Zmluva o bežnom účte - otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle zvoleného typu VÚB Biznis... VÚB, a.s. 31320155  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNNP 30.6.2023 Zníženie nájomného na obdobie od 01.07.2023 do 31.12.2023 z dôvodu dočasného preklenutia... Ján Štupák - KVET 54 690 056  35,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 8/2023 30.6.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 58/2023 zo... Slovenský skauting, 66. zbor Eduarda Korponaya 4. oddiel sv. Juraja, občianske združenie 37 790 889  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB31052023 505B5 26.6.2023 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 5, III. NP byt... Anna Chovancová   171,05 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB3152023 505B6 26.6.2023 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 6,III. NP byt... Erika Majtnerová   173,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 3152023 504A2 26.6.2023 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 1-izbový byt č. 2, I. NP byt... Vlastimil Štupák   101,35 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Zmluva o poskytnutí NFP 21.6.2023 Úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí NFP, Názov projektu: Riešenie migračných výziev... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  46 800,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies