Zmluva č. ZoNB 50512

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 50512    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 1-izbový byt č. 2, I. NP byt pravý v obytnom dome č. 505, vo vchode A, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Margita Nemergutová
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 16.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.7.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 31.7.2025 
Cena s DPH: 116,96 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-margita-nemergutova.pdf, Veľkosť: 222.36 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022.

Nastavenia cookies