Demografia

Vývoj počtu obyvateľov (rok - počet obyvateľov)

1787 - 1055
1828 - 1211
1869 - 1327
1880 - 1525
1890 - 1294
1900 - 1207
1910 - 1059
1921 - 932

1930 - 1062
1940 - 1245
1948 - 1342
1961 - 1380
1970 - 1475
1980 - 1539
1991 - 1461
2008 - 1551 (najviac z celej historie)

Demografia (31.12.2004)

Počet obyvateľov spolu 1544
   muži 774
   ženy 770
Predproduktívny vek (0-14) spolu 324
Produktívny vek (15-54) ženy 431
Produktívny vek (15-59) muži 522
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 267
Počet sobášov 10
Počet rozvodov 2
Počet živonarodených spolu21
muži9
ženy12
Počet zomretých spolu15
muži8
ženy7
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu30
muži16
ženy14

Vybrané výsledky zo sčítania k 31.12.2004

UkazovateľSĽDB 1991SODB 2001
Obyvateľstvo spolu - počet14611482
muži - počet729739
ženy - počet732743
Bývajúce obyv. podľa národností.:
Slovenská %
99,5299,12
Maďarská %0,000,00
Rómska %0,000,00
Rusínska %0,000,61
Ukrajinská %0,140,07
Česká %0,340,13
Moravská %0,000,00
Sliezská %0,000,00
Nemecká %0,000,00
Poľská %0,000,00
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %
88,9892,44
Evanjelické %2,532,36
Gréckokatolícke %4,184,45
Pravoslávne %0,000,07
Čs. Husitské %0,000,00
Bez vyznania %0,340,40
Ostatné %0,000,07
Nezistené %3,970,13
Osoby ekonomicky aktívne spolu-759
muži-424
ženy-335
Pracujúci spolu-599
muži-370
ženy-229
Nezamestnaní spolu- 95
muži- 53
ženy- 42
Domy spolu387392
Trvale obývané domy spolu339331
Nastavenia cookies