Základné informácie

200703181315540.1plavnica

Základná charakteristika   

Obec Plavnica leží v okrese Stará Ľubovňa v oblasti Spišsko-šarišského medzihoria, na rozhraní Spiša a Šariša. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1325. Názov obce bol pravdepodobne odvodený od činnosti, ktorou sa jej prví obyvatelia zaoberali, t. j. plavením na blízkec rieke Poprad. Okrem troch kostolov tu stoja viaceré zaujímavé kaplny či zvyšky starého židovského cintorína. Z množstva sakrálnych pamiarok vyplýva silný vzťah Plavničanov k cikrvi. Bádať ho i v obecnej symbolike, na ktorej sa nachádza Madona s dieťaťom. Kolorit obce dotvára viacero zachovaných malebných dreveníc.

   Hoci Plavnica nepatrí počtom obyvateľov medzi najväčšie obce, samosprávou a spoločenským životom za ostanými nezaostáva. Dokumentuje to aj vysoký počet aktívnych združení. Symbolom obce je bocian biely. 

201907021422480.kraj-okres

Administratívna príslušnosť obce

do r.  1922

okres Lipany (používal sa aj názov Hornotorysský okres)

r. 1923 – 1960

okres Stará Ľubovňa

r. 1960 – 1968

okres Prešov

od r. 1968

okres Stará Ľubovňa

 

 

do 1922

Šarišská stolica

1923 – 1928

Podtatranská župa

1928 – 1939

Slovenská krajina

1940 – 1945

Tatranská župa

1949 – 1960

Prešovský kraj

1960 – 1990

Východoslovenský kraj

od 1997

Prešovský kraj

 

 

Základná charakteristika (31. 12. 2015)

Kód obce 526 967
Názov okresu Stará Ľubovňa
Názov kraja Prešovský
Štatút obce obec
PSČ 065 45
Telefónne smerové číslo 052
Prvá písomná zmienka o obci (rok) 1325
Nadmorská výška stredu obce v m.n.m. 530
Celková výmera územia obce (ha) 1 960
Počet obyvateľov 1 624

 

Spádovosť obce (31. 12. 2015)

Sídlo matričného úradu Plavnica
Sídlo pracoviska daňového úradu Stará Ľubovňa
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Ľubotín
Sídlo Okresného súdu Stará Ľubovňa
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Stará Ľubovňa
Sídlo pracoviska okresného úradu Stará Ľubovňa
Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Sídlo Okresného úradu životného prostredia Stará Ľubovňa

 

Pamiatky

Kostol Obetovania Pána (rímskokatolícky)

Postavený okolo roku 1325, ranogotický, opravovaný v rokoch 1662, 1817, 1885 a v 1. polovici 20. storočia. V prvej polovici 18. storočia barokovo upravený. Z pôdovne ranogotickej stavby sa zachovali obvodové múry kostola a v presbytériu gotické okno na východnej strane. Vzácna je neskorobaroková polychrómovaná plastika drevorezba Krista na kríži, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. 

 

Kaplnka sv. Jána Nepomúckeho

V centre obce s farebnou ľudovou plastikou sv. Jána Nepomúckeho z 19. storočia, patróna mlynárov, pútnikov a ochrancu pred povodňami.

 

Kaplnka Povýšenia sv. Kríža

Klasicistická, z roku 1826 nachádzajúca sa na cintoríne.

 

Kaplnka Korunovania Panny Márie

Z roku 1857 nachádzajúca sa pri ceste smerom do Starej Ľubovne.

 

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda

Zo začiatku 20. storočia

 

Kostol evanjelický a. v.

Z roku 1806 má pôdorys v tvare gréckeho kríža so skrátenými kolmými ramenami a zaobleným ramenom pri oltári. Chrám je klasicistický so štítovou fasádou s členenými lizénami, v strede priečelia je kamenný portál s datovaním do roku 1806.

 

Drevená zvonica

Z roku 1909 pri evanjelickom kostole.

 

Židovský cintorín

Nachádza sa na svahu západne nad obcou, na sever od cesty do Starej Ľubovne. Rozmery sú 50 x 30m, pôvodne bol ohradený múrom so vstupom z hornej strany. Cintorín bol pred niekoľkými rokmi opravený Ústredným zväzom židovských náboženských obcí.

 

Pamätník

Padlým v 2. svetovej vojne v školskej záhrade, odhalený v roku 1992.

 

Drevenice

Z prelomu 19. a 20. storočia (č. d. 78.230). 

Publikované: 3.2.2007 | Aktualizácia: 2.7.2019
Nastavenia cookies