Základné informácie

Základná charakteristika

Obec Plavnica leží v okrese Stará Ľubovňa v oblasti Spišsko-šarišského medzihoria, na rozhraní Spiša a Šariša. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1325. Názov obce bol pravdepodobne odvodený od činnosti, ktorou sa jej prví obyvatelia zaoberali, t. j. plavením na blízkej rieke Poprad. Okrem troch kostolov tu stoja viaceré zaujímavé kaplnky či zvyšky starého židovského cintorína. Z množstva sakrálnych pamiatok vyplýva silný vzťah Plavničanov k cirkvi. Badať ho i v obecnej symbolike, na ktorej sa nachádza Madona s dieťaťom. Kolorit obce dotvára viacero zachovaných malebných dreveníc.

Hoci Plavnica nepatrí počtom obyvateľov medzi najväčšie obce, samosprávou a spoločenským životom za ostatnými nezaostáva. Dokumentuje to aj vysoký počet aktívnych združení.  Symbolom obce je bocian biely. 

Administratívna príslušnosť obce

do r. 1922 okres Lipany (používal sa aj názov Hornotorysský okres)
r. 1923 - r. 1960 okres Stará Ľubovňa
r. 1960 - r. 1968 okres Prešov
od r. 1968 okres Stará Ľubovňa

do 1922 Šarišská stolica
1923 -1928 Podtatranská župa
1928 -1939 Slovenská krajina
1940 - 1945 Tatranská župa
1949 - 1960 Prešovský kraj
1960 -1990 Východoslovenský kraj
od 1997 Prešovský kraj

Základná charakteristika (31. 12. 2015)
Kód obce 526 967
Názov okresu Stará Ľubovňa
Názov kraja Prešovský
Štatút obce obec
PSČ 065 45
Telefónne smerové číslo 052
Prvá písomná zmienka o obci (rok) 1325
Nadmorská výška stredu obce v m.n.m. 530
Celková výmera územia obce (ha) 1 960
Počet obyvateľov 1 624

 

Spádovosť obce (31. 12. 2015)
Sídlo matričného úradu Plavnica
Sídlo pracoviska daňového úradu Stará Ľubovňa
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Ľubotín
Sídlo Okresného súdu Stará Ľubovňa
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Stará Ľubovňa
Sídlo pracoviska okresného úradu Stará Ľubovňa
Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Sídlo Okresného úradu životného prostredia Stará Ľubovňa