Zmluva č. ZoNB 50514

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 50514    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 4, II. NP byt pravý v obytnom dome č. 505, vo vchode A, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Helena Hudáková
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 16.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.7.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 31.7.2025 
Cena s DPH: 183,23 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-helena-hudakova.pdf, Veľkosť: 222.91 kB
Previazané dokumenty: