OZNAM
28.11.2022

OZNAM

Praktický lekár pre deti a dorast - MUDr. Miroslav KUPEC oznamuje, že v dňoch 30. 11. 2022 a 01. 12. 2022 sa v ambulancii v Plavnici nebude ordinovať z prevádzkových dôvodov. V prípade potreby je možné kontaktovať MUDr. Terkaničovú v Ľubotíne alebo v Starej Ľubovni - MUDr. Kofirovú, MUDr. Benkovú alebo MUDr. Demjanovú.


Most Plavnica – Malý Lipník OTVORENÝ
16.11.2022

Most Plavnica – Malý Lipník OTVORENÝ

Dňa 16. 11. 2022 sa v rámci výstavby obchvatu spojazdnil most Plavnica – Malý Lipník ponad železničné priecestie (závory).
Taktiež sa obnovila obojstranná premávka na hlavnej ceste v smere na Prešov (odstránili sa semafory).


Svetový deň diabetu 14.11.2022
8.11.2022

Svetový deň diabetu 14.11.2022

Diabetes mellitus alebo ľudovo cukrovka je chronické ochorenie. Prejavuje sa zvýšením hladiny cukru v krvi, tzv. hyperglykémiou.
Regionálny príspevok
19.10.2022

Regionálny príspevok

Spoločnosť Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p., získala regionálny príspevok vo výške 132 358,50 €, vďaka ktorému sa zrealizuje obstaranie vybavenia pre práce v stavebníctve, čo podporí naštartovanie možnosti firmy v oblasti adaptácie nízkokvalifikovanej pracovnej sily pre trh práce a ináč znevýhodnených skupín na trhu práce.


Svetový deň duševného zdravia 10. október 2022
13.10.2022

Svetový deň duševného zdravia 10. október 2022

Duševné zdravie je jedna z najviac zanedbaných oblastí verejného zdravia. Asi 1 miliarda ľudí žije s duševnými poruchami. Sociálna stigma, diskriminácia a zneužívanie ľudských práv ľudí s duševným ochorením situácie v oblasti duševného zdravia ešte viac zhoršuje.


Chrípková sezóna 2022/2023 - brožúra
11.10.2022

Chrípková sezóna 2022/2023 - brožúra

Zverejňujeme brožúru k chrípkovej sezóne 2022/2023. Na jej obsahovej tvorbe sa podieľali odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť!
7.10.2022

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť!

Z dôvodu zmiernenia následkov nepriaznivej dopravno - bezpečnostnej situácie, ako aj z titulu predchádzania závažným dopravným nehodám zapríčinenými chodcami v tomto období, s cieľom pozitívne ovplyvniť a preventívne pôsobiť na disciplinovanosť chodcov a ich bezpečnosť na cestách zverejňujeme výzvu z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni.


Bezplatná dlhová poradňa
5.10.2022

Bezplatná dlhová poradňa

Bezplatná dlhová poradňa v Starej Ľubovni je štátom zriadená inštitúcia, ktorá poskytuje BEZPLATNÉ poradenstvo ľuďom v nepriaznivej finančnej situácii, teda aj v oblasti finančných dlhov.

202011051152150.banner-rozana-sk

FK Družstevník Plavnica

Zber odpadu

Separovaný zber druhotných surovín

  • 02.dec piatok

    Plasty

Zobraziť viac +

Vývoz komunálneho odpadu

  • 06.dec utorok

    Vývoz KO červená nálepka

  • 13.dec utorok

    Vývoz KO žltá nálepka Vývoz KO 1 100L Vývoz KO biela nálepka

Zobraziť viac +
202201100851230.1natur-pack-gif-banner-200x200px