Prebehne rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
15.10.2018

Prebehne rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Bola nám schválená dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo výške 30.000 €.Oznam
15.10.2018

Oznam

EKOS spol. s. r. o Stará Ľubovňa oznamuje občanom, že vývoz papiera v modrých vreciach bude vo štvrtok 18. októbra 2018.


Vakcinácia líšok
3.10.2018

Vakcinácia líšok

Vážení občania,
v dňoch od 08. októbra 2018 do 21. októbra 2018 bude vykonávaná letecky orálna vakcinácia líšok proti besnote.


Bude nová kotolňa
28.9.2018

Bude nová kotolňa

V marci 2018 Obec Plavnica požiadala o poskytnutie dotácie Ministerstvo financií SR.


Triedime odpad
26.9.2018

Triedime odpad

SKLO – populárno náučný článok o spracovaní skla. Sklo je, žiaľ, v prírode takmer nerozložiteľné.


Hrobové miesta
25.9.2018

Hrobové miesta

Oznamujeme občanom, že uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta a úhrada poplatkov za hrobové miesta sa bude realizovať až v priebehu roka 2019.


Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
25.9.2018

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni ruší čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 25.09.2018 od 08:00 hodiny.


Denný futbalový kemp 2018
29.8.2018

Denný futbalový kemp 2018

FK Družstevník Plavnica v spolupráci s obcou Plavnica organizovali aj v roku 2018 druhý ročník Denného futbalového kempu.


Deň rodiny 2018
28.8.2018

Deň rodiny 2018

26. 08. 2018 sa na parkovisku pred Kostolom Sedembolestnej Panny Márie v Plavnici uskutočnila už po siedmykrát akcia s názvom: DEŇ RODINY 2018