Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VFA 4/2021 19.5.2021 Zoznam vydaných faktúr 4/2021 -   1 900,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 321 1064 19.5.2021 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000 € a... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11521/2021 R 11.5.2021 Za účelom zabezpečenia plynulosti procesu recyklácie odpadov z EPS sa zmluvné strany 1 a 2... POLYFORM, s.r.o. 31 679 137  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVS Orange 30.4.2021 Predmetom zmluvy je pridelenie SIM karty Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k KZ Mivasoft 26.4.2021 Zmluvné strany sa dohodli na úprave identifikačných údajov Predávajúceho v záhlaví zmluvy... MIVASOFT, spol. s.r.o. 36289906   
Detail Faktúra došlá PFA 3/2021 22.4.2021 Zoznam prijatých faktúr 3/2021 -   21 134,02 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 3/2021 22.4.2021 Zoznam vydaných faktúr 3/2021 -   622,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.5/2021 16.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica 001774746117  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.3/2021 16.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Spišská katolícka charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.4/2021 16.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 15.4.2021 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku V. - Výška nájomného dopĺňa bod 7., a to v nasledovnom... Zdena Štupáková - Vanilla-Cukráreň 43315496  106,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.1/2021 14.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica 31303382  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.2/2021 14.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Základná organizácia JDS Plavnica 008970183051  2 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoS170321 8.4.2021 Vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu v súlade s... Slovenský futbalový zväz 00687308  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 KZ z 5.8.2020 7.4.2021 Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2020 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), ktorej... MIVASOFT, spol. s.r.o. 36289906   
Detail Faktúra došlá PFA 2/21 18.3.2021 Zoznam prijatých faktúr 2/2021 -   30 064,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DkZoV 16.3.2021 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy, ktorá je predmetom tohto dodatku. Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Objednávka vyšlá 42021 11.3.2021 Dodanie prvkov na detské ihrisko:

- zostava: CM 0023/4
- hojdačka: MM 1802 / HIC 0,95/
SAGANSPORT s. r. o. 47847460   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPS 260221 4.3.2021 Poskytovanie služby Magio Televízia cez internet. Predmetom zmluvy sú záväzky zmluvných... Slovak Telekom, a. s. 35763469  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská KZ 260221 4.3.2021 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabuľke č. 1 - Speedphone 11... Slovak Telekom, a. s. 35763469  9,90 EUR 
Nastavenia cookies