Zmluva č. ZoNB 50426

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 50426    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 6, III. NP byt pravý v obytnom dome č. 504, vo vchode B, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Peter Kmeč, Drahomíra Kmečová
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 16.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.7.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 31.7.2025 
Cena s DPH: 175,41 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-peter-kmec-drahomira-kmecova.pdf, Veľkosť: 227.89 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022.

Nastavenia cookies