Zmluva č. ZoNB 50424

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 50424    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 4, II. NP byt pravý v obytnom dome č. 504, vo vchode B, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Pavol Nedbal
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 16.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.7.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 31.7.2025 
Cena s DPH: 175,41 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-pavol-nedbal.pdf, Veľkosť: 227.1 kB
Previazané dokumenty: