Zmluva č. ZoNB 50322

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 50322    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 1-izbový byt č. 2, IV. NP byt ľavý v obytnom dome č. 503, vo vchode B, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Mária Mláková
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 16.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.7.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 31.7.2025 
Cena s DPH: 99,06 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-maria-mlakova.pdf, Veľkosť: 223.89 kB
Previazané dokumenty: