Zmluva č. ZoNB 50518

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 50518    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 8, IV. NP byt pravý v obytnom dome č. 505, vo vchode A, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Viera Chovancová
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 16.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.7.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 31.7.2025 
Cena s DPH: 186,55 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-viera-chovancova.pdf, Veľkosť: 223.8 kB
Previazané dokumenty: