Zmluva č. ZoNB 50521

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 50521    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 1-izbový byt č. 1, I. NP byt ľavý v obytnom dome č. 505, vo vchode B, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Štefan Suvák, Irina Suváková
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 16.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.7.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 31.7.2025 
Cena s DPH: 117,00 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-stefan-suvak-irina-suvakova.pdf, Veľkosť: 227.68 kB
Previazané dokumenty: