Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VFA 5/2021 22.6.2021 Zoznam vydaných faktúr 5/2021 -   40,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA kanál 6/2021 17.6.2021 Zoznam vyhotovených faktúr - kanál - 6/2021 -   6,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA kanál 4/2021 27.5.2021 Zoznam vyhotovených faktúr - kanál - 4/2021 -   16 928,69 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 4/2021 19.5.2021 Zoznam prijatých faktúr 4/2021 -   139 333,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 4/2021 19.5.2021 Zoznam vydaných faktúr 4/2021 -   1 900,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 321 1064 19.5.2021 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000 € a... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11521/2021 R 11.5.2021 Za účelom zabezpečenia plynulosti procesu recyklácie odpadov z EPS sa zmluvné strany 1 a 2... POLYFORM, s.r.o. 31 679 137  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVS Orange 30.4.2021 Predmetom zmluvy je pridelenie SIM karty Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k KZ Mivasoft 26.4.2021 Zmluvné strany sa dohodli na úprave identifikačných údajov Predávajúceho v záhlaví zmluvy... MIVASOFT, spol. s.r.o. 36289906   
Detail Faktúra došlá PFA 3/2021 22.4.2021 Zoznam prijatých faktúr 3/2021 -   21 134,02 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 3/2021 22.4.2021 Zoznam vydaných faktúr 3/2021 -   622,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.5/2021 16.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica 001774746117  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.3/2021 16.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Spišská katolícka charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.4/2021 16.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 15.4.2021 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku V. - Výška nájomného dopĺňa bod 7., a to v nasledovnom... Zdena Štupáková - Vanilla-Cukráreň 43315496  106,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.1/2021 14.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica 31303382  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.2/2021 14.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Základná organizácia JDS Plavnica 008970183051  2 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoS170321 8.4.2021 Vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu v súlade s... Slovenský futbalový zväz 00687308  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 KZ z 5.8.2020 7.4.2021 Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2020 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), ktorej... MIVASOFT, spol. s.r.o. 36289906   
Detail Faktúra došlá PFA 2/21 18.3.2021 Zoznam prijatých faktúr 2/2021 -   30 064,12 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies