Zber polystyrénu

Miesto zberu odpadu z EPS (expandovaného polystyrénu): Obecný úrad Plavnica (je potrebné vopred sa ohlásiť na sekretariáte, polystyrén musí byť prevzatý pracovníkom obce).

 

Zbiera sa zvlášť obalový a zvlášť stavebný polystyrén.

 

Obalový polystyrén: odpady z použitých a vyradených obalov z EPS, pochádzajúce z vybaľovania tovarov. Ide o výlisky z EPS, ktoré sú používané ako výplňový obal do krabíc na balenie strojov, prístrojov, zariadení, elektro výrobkov a pod.

 

Stavebný polystyrén: odpad z neznečistených zvyškov stavebných prvkov z EPS. Ide o odrezky z dosiek polystyrénu – izolačných materiálov, ktoré sa používajú v stavebníctve. Odrezky musia pochádzať z „prípravnej fázy“, kde sa ešte nepoužitý polystyrénový blok pripravuje rezaním na použitie. Odpady nesmú obsahovať zvyšky malty, betóny, asfaltu a pod.

 

Ø odpady nesmú byť znečistené žiadnymi chemickými látkami, zvyškami syntetických farieb, olejov, tmelov, lepidiel, zeminy, malty a pod.

Ø odpady nesmú obsahovať lepiace pásky, plastové alebo papierové nálepky, samolepky, visačky, kovové a textilné časti

Ø odpady nesmú mať charakter kompozitu (napr. polystyrén „potiahnutý“ fóliou).

Ø nie sú prijímané odpady v drvenej podobe, iba vo forme kusov

Ø odpady z EPS musia byť vytriedené na biely a sivý odpadový polystyrén

 

POLYFORM, s.r.o. Podolínec: www.polyform.sk

Publikované: 4.1.2022 | Aktualizácia: 4.1.2022