Odporúčané www

• Základná škola s materskou školou Plavnica:

  http://zsplavnica.edupage.org

 

• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa: 

http://www.upsvar.sk/sl.html?page_id=240710

 

• FK Družstevník Plavnica:

http://fkplavnica.webnode.sk/

 

 Rímsko-katolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie: 

http://farnostplavnica.webnode.sk/

 

• Obec Plavnica Facebook : 

https://www.facebook.com/obecplavnica

 

• Okresný úrad Stará Ľubovňa: 

http://www.okresnyurad-sl.eu/