Odporúčané www

 

• Základná škola s materskou školou Plavnica:

http://zsplavnica.edupage.org

 

• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa:  

http://www.upsvar.sk/sl.html?page_id=240710

 

• FK Družstevník Plavnica:

http://fkplavnica.webnode.sk/

 

 

 

• Obec Plavnica Facebook: 

https://www.facebook.com/obecplavnica

 

• Okresný úrad Stará Ľubovňa: 

http://www.okresnyurad-sl.eu/

Publikované: 3.10.2011 | Aktualizácia: 15.4.2019
Nastavenia cookies