Zmluva č. ZoNB 50517

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 50517    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 7, IV. NP byt ľavý v obytnom dome č. 505, vo vchode A, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Milan Repka, Zuzana Repková
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 16.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.7.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 31.7.2025 
Cena s DPH: 191,42 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-milan-repka-zuzana-repkova.pdf, Veľkosť: 226.21 kB
Previazané dokumenty: