Viacúčelové ihrisko

 

Pravidlá používania multifunkčného ihriska v obci Plavnica

 

 

1. Zapísať sa do tabuľky svojim priezviskom, ku ktorému sa uvedie druh športu, ktorý sa bude hrať.

 

o    T - tenis

 

o    F - futbal

 

o    B - basketbal

 

o    V - volejbal

 

                        o    H - hádzaná

 

 

2.  Pri hrách, kde sa používa sieť, sa musí táto sieť po ukončení  poskladať a uložiť do skladu, v prípade, ak nasledujúci hráči idú vykonávať ten istý šport, sieť ostáva.

 

 

3. Hráči, ktorí budú ihrisko využívať ako prví, sa budú kontaktovať na telefónnom čísle uvedenom nižšie, na ktorom dostanú kód ku kľúčom od ihriska.

 

 

4.  V prípade akejkoľvek poruchy multifunkčného ihriska (poškodenie zámku a pod.) sa chyba ohlási na telefónnom čísle 052 42 83 881.

 

 

5. Nesmie sa používať obuv s kolíkmi (kopačky).

 

 

6. V celom areáli sa musí udržiavať poriadok.

 

 

 

    Kontakt: 0948 044 070