Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VFA 12/2019 21.1.2020 Zoznam vystavených faktúr 12/2019 -   841,15 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 12/2019 21.1.2020 Zoznam prijatých faktúr 12/2019 -   22 429,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 5/2019 9.1.2020 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... MUDr. Miroslav Kupec 35 520 345   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 4/2019 8.1.2020 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... MUDr. Soňa Čefová 31 967 302   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 3/2019 30.12.2019 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... BENU SK 20, s. r. o. 47 521 252   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoOOV č. 2/2019 23.12.2019 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Igor Knapík    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 1/2019 20.12.2019 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu:
nebytové priestory v budove súp. č. 74, v...
MUDr. Miroslav Kupec 35 520 345   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 2/2019 20.12.2019 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... Immimed s.r.o., Miroslav Imrich 50 464 931   
Detail Faktúra došlá PFA11/2019 18.12.2019 Zoznam prijatých faktúr 11/2019 -   166 286,58 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 11/2019 18.12.2019 Zoznam vystavených faktúr 11/2019 -   675,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 5/2019 29.11.2019 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce poskytne príjemcovi... Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Plavnica 31 979 319  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 10/2019 19.11.2019 Zoznam vystavených faktúr 10/2019 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 10/2019 19.11.2019 Zoznam prijatých faktúr 10/2019 -   21 584,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 6/2019 4.11.2019 Predmetom prevodu je pozemok C KN 903 k.ú. Plavnica, LV č. 1349, obec Plavnica. František Sakmár   81,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoN zo dňa 16.5.2011 31.10.2019 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme zo dňa 16. 05. 2011 takto: Zdena Štupáková - Vanilla-Cukráreň 43315496  2 470,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Program BIZNIS - VSE 23.10.2019 Objednávka o dodávke elektriny Východoslovenská energetika a. s. 44483767   
Detail Faktúra vyšlá VFA 09/2019 18.10.2019 Zoznam vystavených faktúr 09/2019 -   133,23 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 09/2019 18.10.2019 Zoznam prijatých faktúr 09/2019 -   23 888,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 41 14.10.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Gabriela Hetešová   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 4/2019 14.10.2019 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod dielu 5, dielu 10, dielu 11, dielu 12, dielu 13 a dielu... Mária Kyšeľová, Jozef Kyšeľa   65,10 EUR 
Export do csv