Významné osobnosti

 

Ján Vansa

Evanjelický kňaz, ľudovýchovný pracovník, básnik, náboženský spisovateľ a publicista pôsobiaci v obci v rokoch 1872 - 1873.

 

Ján Kadelčík

Evanjelický kňaz a náboženský spisovateľ pôsobiaci v obci v rokoch 1875 - 1879.

 

Gustáv Pifko

Evanjelický kňaz a náboženský spisovateľ pôsobiaci v obci v rokoch 1901 - 1905.

 

Ján S. Vančo

Roľník, politik, emigroval do USA, pôsobil v Buffale, spoluzakladateľ slovenských kultýrnych organizácií, príslušník československých légií, po vzniku ČSR dôstojník čs. armády (do roku 1925), funkcionár Republikánskej strany poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu, od roku 1927 jej predseda v Prešove, v rokoch 1929 - 1938 poslanec parlamentu, v rokoch 1939 -1945 poslanec Slovenského snemu.

 

Melánia Nemcová

Choreografka, etnografka, publicistka a učiteľka pôsobiaca v obci v rokoch 1940 - 1947.

 

Jana Laššáková (rod. Murcková)

Poslankyňa NR SR za stranu Smer v rokoch 2002 - 2016, a od roku 2017 sudkyňa Ústavého súdu SR.