Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1k ZoNB zo dňa 29.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29.7.2019 Viera Chovancová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB z o dňa 30.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30.7.2019 Štefan Suvák, Irina Suváková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa01.12.2017 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01.12.2017 Veronika Tarasovičová, Andrej Tarasovič    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 01.08.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01.08.2019 Peter Pčolka, Emília Pčolková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k Zo NB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Zdena Štupáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoN B zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Ing. Marek Rindoš    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k Z oNB zo dňa31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Maroš Kasenčák, Mária Kasenčáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 29.7.19 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29.7.2019 Zuzana Kyšelová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 27.9.19 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27.9.2019 Martina Štupáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa27.9.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29.7.2019 Bc. Terézia Fabisová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1k ZoNB zo dňa27.9.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 09.2019.
Bc. Terézia Fabisová    
Detail Zmluva Dodávateľská Do č.1k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07.2019
Wieslaw Vojciech Pilch, Eva Pilchová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 14.10.219 1.7.2020 Dodatok č. 1
ktorým sa mení a dopĺňa
Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 09.2019
Gabriela Hetešová    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoVSBD 1/2020 30.6.2020 Predmetom tejto zmluvy je výkon správy a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných... SLOBYTERM, spol. s. r. o. 31719104   
Detail Faktúra došlá PFA 05/2020 19.6.2020 Zoznam prijatých faktúr 5/2020 -   57 203,10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 05/2020 19.6.2020 Zoznam vystavených faktúr 05/2020 -   185,83 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoSOÚ 1/2020 19.6.2020 Predmetom Zmluvy o SOÚ_služby počítačových zariadení je spracovanie osobných údajov... COMCAS, s. r. .o. 36494721   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPNP č.1 1.6.2020 1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory v budove základnej... Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie 37872923  5,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 04/2020 18.5.2020 Zoznam vystavených faktúr 4/2020 -   1 982,46 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 04/2020 18.5.2020 Zoznam prijatých faktúr 4/2020 -   20 266,27 EUR 
Export do csv