Sociálne služby v regióne St. Ľubovňa

Implementácia projektu "Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa" v obci Plavnica

 

Podpora projektu v Starej Ľubovni cez Švajčiarsky finančný mechanizmus

Na pôde úradu Košického samosprávneho kraja v Košiciach bolo dňa 23. februára 2012 za účasti veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR Christiana Fotscha podpísaných šesť Zmlúv o realizácii projektu medzi Úradom vlády SR a Konečnými prijímateľmi. Ide o granty v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v celkovej výške 6,64 milióna eur, ktoré sú zamerané na rozvoj cestovného ruchu a na oblasť poskytovania sociálnych služieb. Jedným z nich je aj projekt Gréckokatolíckej charity Prešov pod názvom „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“ v celkovej výške 1 054 520,- Eur na obdobie od 1. januára 2012 do 30. apríla 2016. 

Oficiálnymi partnermi projektu je Stiftung Wagerenhof Uster zo Švajčiarska, Mesto Stará Ľubovňa, No a čo? o.z. Stará Ľubovňa. Na základe zmluvných vzťahov sa do projektu zapojilo ďalších 9 obcí v regióne Stará Ľubovňa.

Dohoda medzi GKCH Prešov a obcou Plavnica o spolupráci pri implementácii projektu bola uzatvorená dňa 25. 10. 2012.

 

Odkaz na web:

http://www.gkcharita-po.sk/index.php?view=article&catid=41%3Asocialne&id=66%3Ahandicapovane-deti&option=com_content&Itemid=61

 

 

 

 

K stiahnutiu

Publikované: 19.12.2012 | Aktualizácia: 16.12.2021
Nastavenia cookies