Zmluva č. ZoNB 50511

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 50511    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 1, I. NP byt ľavý v obytnom dome č. 505, vo vchode A, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Marta Pavlovská
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 16.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.7.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 31.7.2025 
Cena s DPH: 181,46 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-marta-pavlovska.pdf, Veľkosť: 223.15 kB
Previazané dokumenty: