Zber opotrebovaného kuchynského oleja

V obci Plavnica sú umiestnené dve nádoby na opotrebovaný kuchynský olej - vo dvore obecného úradu a pri vjazde na parkovisko medzi nájomnými bytovými domami 504 a 505.

Do uvedených nádob je možné vhadzovať pevne uzatvorené PET fľaše naplnené opotrebovaným kuchynským olejom, tukom alebo masťou. 


NEVHADZOVAŤ motorový olej a iné ropné produkty !!!  

Publikované: 5.1.2022 | Aktualizácia: 5.1.2022