Zmluva č. ZoNB 50421

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 50421    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 1-izbový byt č. 1, I. NP byt ľavý v obytnom dome č. 504, vo vchode B, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Peter Hamborský, Monika Hamborská
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 16.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.7.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 31.7.2025 
Cena s DPH: 112,55 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-peter-hamborsky-monika-hamborska.pdf, Veľkosť: 229.44 kB
Previazané dokumenty: