Zmluva č. ZoNB 50416

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 50416    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 6, III. NP byt pravý v obytnom dome č. 504, vo vchode A, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Wieslaw Wojciech Pilch, Eva Pilchová
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 16.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.7.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 31.7.2025 
Cena s DPH: 170,65 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-wieslaw-wojciech-pilch-eva-pilchova.pdf, Veľkosť: 225.15 kB
Previazané dokumenty: