Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVK na rok 2023 22.12.2022 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica č.18/04, príloha - ročný rozpočet... W-Control, s.r.o. 36804207  6 385,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 4 22.12.2022 Zmluva č. 18/2004, Dodatok č. 4 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie W-Control, s.r.o. 36804207  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 5.4.2018 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, budovy - ZŠ, súpisné č. 217, Obec... Slovenská pošta, a. s. 36631124  2 970,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000693847R 17.10.2013 Zmluva o pripojení - Plavnica 93 Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000649379Y 28.11.2013 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy v rámci maximálnej... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000057886Q 14.5.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy, adresa odberného miesta:... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP/2014/064 16.5.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy - Plavnica IBV - 12 RD,... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  2 268,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP/2014/064 - PP 16.5.2014 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka, stavba "Rozšírenie NN siete... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.4.2015 Predmetom dohody o vzájomnej spolupráci je zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho z... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS 00000578542 2.11.2015 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špcifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda o spolupráci 30.3.2016 Predmetom tejto dohody o vzájomnej spolupráci je zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 1378/3030/2016 8.11.2016 Povinný je výlučným vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v obci Plavnica, v kat. území... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000636289J 7.7.2017 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikovaného v čl. V. a VI. tejto zmluvy do... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000649381A 7.7.2017 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V a VI. tejto zmluvy do... Východoslovenská distirbučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP/2017/394 24.7.2017 Záväzok PDS pripojiť žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do distribučnej... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 4106507440 9.12.2021 Poistník a poisťovateľ dojednávajú Poistenie zariadenia. BNP Paribas Cardif Poisťovňa. a. s. 36534978  11,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o nájme 5.5.2016 Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy je motorové vozidlo zn. RENAULT MASTER, EČV. SL 877 AY,... PALIVÁ HK, s. r. o. 36506052  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.1.2017 Dodatok k zmluve mení Zmluvu o nájme dopravného prostriedku zo dňa 02. 05. 2016 v čl. III.... PALIVÁ HK, s. r. o. 36506052  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.3.2017 Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne... PALIVÁ HK, s. r. o. 36506052  4 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 46/2014 9.1.2015 Mandátna zmluva - poskytnutie služby - predmetu zákazky s názvom: "Činnosť stavebného dozoru... INPRO POPRAD, s. r. o. 36501476  7 980,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies