Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 439/2018/OK 16.8.2018 1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán... Prešovský samosprávny kraj 37870475  1,300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 673/2023/OPR 3.8.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, názov projektu: Deň... Prešovský samosprávny kraj 37870475  3,500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoUPR28722 8.8.2022 Postúpenie užívania poľovného revíru Plavnica uznaného Rozhodnutím Lesného úradu v... Poľovnícke združenie Plavnica 37793853   
Detail Zmluva Dodávateľská - 7.4.2017 Predmetom tejto Zmluvy o združení je úprava práv a povinnosti pri realizácií aktivít... Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí SL 37793225  10,337.43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoS 01032021 3.3.2021 Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o... Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595  10.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15122 20.1.2022 Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o... Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595  10.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dč.1 20.1.2022 Dodatkom č. 1 sa mení Čl. IV bod 3 Zmluvy o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov. Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2016 24.6.2016 Obec v zmysle uznesenia OZ č. 32/2016 zo dňa 8.6.2016 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu,... Odborový zväz polície v Starej Ľubovni 37788949  200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.6.2016 Udeľovateľ licencie ako vlastník fotografií zbierkových predmetov zo zbierkového fondu múzea... Krajské múzeum v Prešove 37781278  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 16.2.2015 Predmetom zmluvy je vykonávanie činnosti mandatára na predchádzanie vzniku pracovných úrazov... Ing. Pavel Fedorko 37682075  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.1.2017 Dodatok k mandátnej zmluve dňa 12. 02. 2015 rieši zabezpečenie vykonávania činností... Ing. Pavel Fedorko 37682075  25.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ PO je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Ing. Pavel Fedorko 37682075   
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ BOZP je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Ing. Pavel Fedorko 37682075   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZMdS č. 1/2019 22.5.2019 Vlastník touto zmluvou v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v... Základná škola s Materskou školou Plavnica, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 37 872 915  210,103.22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 2.3.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 26/2023 zo... Združenie Mariánskej mládeže 37 860 399  500.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 8/2023 30.6.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 58/2023 zo... Slovenský skauting, 66. zbor Eduarda Korponaya 4. oddiel sv. Juraja, občianske združenie 37 790 889  600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2024 4.3.2024 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 106F/2023... Slovenský skauting, 66. zbor Eduarda Korponaya 4. oddiel sv. Juraja, občianske združenie 37 790 889  600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2011 1.1.2011 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica č. 18/04 - ročný rozpočet na rok... W-Control, s. r. o. 36804207  4,190.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 14.11.2015 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Planvica - ročný rozpočet na r. 2016 W-Control, s. r. o. 36804207  4,578.56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 14.11.2016 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Planvica - ročný rozpočet na r. 2017 W-CONTROl, s. r. o. 36804207  5,766.82 EUR 
Nastavenia cookies