Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoS 01032021 3.3.2021 Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o... Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595  10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15122 20.1.2022 Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o... Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595  10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dč.1 20.1.2022 Dodatkom č. 1 sa mení Čl. IV bod 3 Zmluvy o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov. Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2016 24.6.2016 Obec v zmysle uznesenia OZ č. 32/2016 zo dňa 8.6.2016 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu,... Odborový zväz polície v Starej Ľubovni 37788949  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.6.2016 Udeľovateľ licencie ako vlastník fotografií zbierkových predmetov zo zbierkového fondu múzea... Krajské múzeum v Prešove 37781278  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 16.2.2015 Predmetom zmluvy je vykonávanie činnosti mandatára na predchádzanie vzniku pracovných úrazov... Ing. Pavel Fedorko 37682075  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.1.2017 Dodatok k mandátnej zmluve dňa 12. 02. 2015 rieši zabezpečenie vykonávania činností... Ing. Pavel Fedorko 37682075  25,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ PO je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Ing. Pavel Fedorko 37682075   
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ BOZP je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Ing. Pavel Fedorko 37682075   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZMdS č. 1/2019 22.5.2019 Vlastník touto zmluvou v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v... Základná škola s Materskou školou Plavnica, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 37 872 915  210 103,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 2.3.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 26/2023 zo... Združenie Mariánskej mládeže 37 860 399  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2011 1.1.2011 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica č. 18/04 - ročný rozpočet na rok... W-Control, s. r. o. 36804207  4 190,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 14.11.2015 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Planvica - ročný rozpočet na r. 2016 W-Control, s. r. o. 36804207  4 578,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 14.11.2016 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Planvica - ročný rozpočet na r. 2017 W-CONTROl, s. r. o. 36804207  5 766,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 377/2017 12.4.2017 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná:... W-Control, s. r. o. 36804207  6 200,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 1/2019 22.5.2019 Predmetom tejto zmluvy je realizácia rekonštrukcie stavebného a technologického diela „ ČOV... W-Control s. r. o. 36804207  179 492,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zo PVK - rozpočet na rok 2018 13.11.2017 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica - ročný rozpočet na r. 2018 W-Control, s r. o. 36804207  5 773,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVK na rok 2019 11.12.2018 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica - ročný rozpočet na rok 2019 W-Control, s r. o. 36804207  5 773,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVK na rok 2021 19.11.2020 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica - ročný rozpočet na rok 2021 W-Control, s r. o. 36804207  5 773,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVK na rok 2022 23.12.2021 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica č.18/04, príloha - ročný rozpočet... W-Control, s.r.o. 36804207  5 910,58 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies