Zmluva č. ZoNNP

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNNP     
Predmet : Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu, a to na účel zriadenia prevádzky holičstva a kaderníctva (Kaderníctvo Klárka).  
Partner: Mária Štupáková - Kaderníctvo Klárka
IČO: 40321975
Adresa: Plavnica 176, 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 24.9.2021 
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2021 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1 154,40 EUR 
  najomna-zmluva-kadernictvo-klarka.pdf, Veľkosť: 216.01 kB
  priloha-c-1-k-zonnp-kadernictvo-klarka.pdf, Veľkosť: 674.4 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov v ČLÁNKU V. VÝŠKA NÁJOMNÉHO, ods. 3.