Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2015 25.2.2015 Rámcová zmluva na poskytovanie služieb "Odborné činnosti a odborná pomoc pri verejných... INPRO POPRAD, s. r. o. 36501476  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2017 15.5.2017 Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených,... INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  3 960,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.6.2018 Mandatár sa zaväzuje, že v plnom rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej... INPRO POPRAD, s. r. o. 36501476  3 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.8.2018 Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených,... INPRO POPRAD, s. r. o. 36501476  4 680,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZ14122 18.1.2022 Mandatár sa zaväzuje, že zariadi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre... INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  5 640,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 705/330/14P 13.1.2015 Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre polyfunkčný dom č. 217. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 212/330/15P 26.3.2015 Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre budovu pre kultúrne účely, č.... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 213/330/15P 26.3.2015 Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre poštu, č. 217 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1043/330/16Pv 21.7.2016 Predmetom tejto zmluvy je dodávka vody verejným vodovodom. Cena vodného a stočného v čase... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968  1,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.4.2018 Predmetom zmluvy je Dodávka vody verejným vodovodom. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská - 18.4.2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka vody verejným vodovodom. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 365/330/20Pv 6.7.2020 Predmetom tejto zmluvy je: Dodávka vody verejným vodovodom Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoSOÚ 1/2020 19.6.2020 Predmetom Zmluvy o SOÚ_služby počítačových zariadení je spracovanie osobných údajov... COMCAS, s. r. .o. 36494721   
Detail Zmluva Dodávateľská 21052013 14.6.2013 Vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu pre "Regenerácia... Numeral, spol. s r. o., Bardejov 36489671  11 760,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.7.2013 Zmluva o dielo - predmetom je zabezpečenie realizácie diela na predmet zákazky "Rekonštrukcia... NUMERAL, spol. s r. o. 36489671  35 977,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.7.2013 Zmluva o dielo - predmetom je realizácia diela podľa projektovej dokumentácie a cenovej ponuky... GMT projekt, spol. s r. o. 36484971  35 650,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.12.2014 Prenajímateľ - vlastník objektu obecného úradu a budovy MŠ Plavnica dáva do nájmu nebytové... KABELOVKA, s. r. o. 36451312  2 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.12.2015 Prenajímateľ - vlastník objektu obecného úradu a budovy MŠ Plavnica dáva do nájmu nebytové... KABELOVKA, spol. s.r.o. 36451312   
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZopNB 15.12.2020 Nájom nebytových priestorov pre rok 2020, nájomné po 50 % zľave poskytnutej prenajímateľom v... KABELOVKA, spol. s r. o. 36451312  1 150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZopNB 10.12.2021 Na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva v Plavnici č. 54/2021 zo dňa 01. 12. 2021 sa... PALONCA s.r.o. 36451312  1,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies