Dodatok č. Dod. 1

Typ: Dodávateľská
Číslo: Dod. 1    
Predmet : Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov v ČLÁNKU V. VÝŠKA NÁJOMNÉHO, ods. 3.

 
Partner: Mária Štupáková - Kaderníctvo Klárka
IČO: 40 321 975
Adresa: Plavnica 176, 06545
Dátum zverejnenia: 21.4.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 12.4.2022 
Dátum účinnosti: 22.4.2022 
Platnosť do:  
  dodatok-c-1-kadernictvo.pdf, Veľkosť: 167.57 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu, a to na účel zriadenia prevádzky holičstva a kaderníctva (Kaderníctvo Klárka).