Zmluva č. ZoPNP č.1

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoPNP č.1    
Predmet : 1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory v budove základnej školy v obci Šarišské Jastrabie – miestnosť č. 31, kde bude umiestnené pracovisko Spoločného školského úradu so sídlom Plavnica 121, ktorý začal svoju činnosť dňa 01. 01. 2018 po vydaní rozhodnutia Okresného úradu v Prešove, odboru školstva, o potvrdení Obce Plavnica ako školského úradu. 
Partner: Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie
IČO: 37872923
Adresa: Šarišské Jastrabie 270, 06548 Šarišské jastrabie
Dátum zverejnenia: 1.6.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 5,00 EUR 
  najomna-zmluva-ssu-2020.pdf, Veľkosť: 108.76 kB
Previazané dokumenty: