Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.12.2015 Obec sa zaväzuje uzatroviť s NATUR-PACK zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s... NATUR-PACK, a. s. 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.1.2016 NATUR-PACK a Obec Plavnica týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému... NATUR-PACK, a. s. 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoZSZNsO/29.02.2016 17.3.2020 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie združeného systému nakladania s odpadmi z obalov a s... NATUR-PACK, a. s. 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k Z zo dňa 21. 03. 2019 3.3.2021 Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy vzhľadom na legislatívne zmeny v odpadovom... NATUR-PACK, a.s. 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská P1 3.10.2022 Príloha č. 1 - Popis systému triedeného zberu v obci platný od 1. 1. 2022 NATUR-PACK, a. s 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 8000320717 31.7.2017 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok: a) PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné... SPP - distribúcia, a. s. 35910739  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 ZoP 2.7.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení evidenčné číslo 8000320717 SPP - distribúcia, a. s. 35910739  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPdDS 8014880118 28.2.2018 Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
a) PDS nainštalovať žiadateľovi na budúce odberné...
SPP - distribúcia, a. s. 35910739  216,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZ230013 25.1.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Triedený zber komunálneho odpadu v... HYCA s.r.o. 35900008  90 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZnZPVO 5.8.2020 Mandatár sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje vykonať pre Mandanta verejné... ABYS Slovakia, s. r. o. 35875593  1 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.1.2016 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa prevádzkovať internetovú službu SMS-info (rýchle... eGov Systems spol. s r. o. 35827521  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.1.2017 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa prevádzkovať internetovú službu SMS-info (rýchle... eGov Systems spol. s r. o. 35827521  72,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.10.2016 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie (malé podnikanie a organizácie - maloodber) SPP, a. s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 0235171 26.1.2011 Dodatok k zmluve o pripojení Slovak Telekom, a. s. 35763469  28,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DkZ č. 1/2019 10.5.2019 Záväzok Podniku aktivovať a poskytovať program Služieb uvedený v tabuľke č. 1 tohto... Slovak Telekom, a. s. 35763469  328,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DkZoPVS-B 18.11.2020 Ak je v Tabuľke č. 1 pre Službu k položke "Program služby" uvedená informácia "Aktivácia",... Slovak Telekom, a. s. 35763469  6,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPS 260221 4.3.2021 Poskytovanie služby Magio Televízia cez internet. Predmetom zmluvy sú záväzky zmluvných... Slovak Telekom, a. s. 35763469  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská KZ 260221 4.3.2021 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabuľke č. 1 - Speedphone 11... Slovak Telekom, a. s. 35763469  9,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DkZoPVS 260221 4.3.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uvedených v tabuľke č. 1 - balík 2P - AKCIA Slovak Telekom, a. s. 35763469  43,59 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ 030119 3.1.2019 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabuľke č. 1 - Akcia: 2017 -... Slovak Telekom, a. s. 35763469  9,90 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies