Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 5903027158 1.2.2024 Havarijné poistenie vozidiel, vozidlo model TN-09, druh vozidla: príves UNIQA pojišťovna,a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu 53 812 948  123.61 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská ZoD 31032023 30.5.2023 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo: FVE MŠ Plavnica o výkone 21,32... ELEKTROMARHEFKA s. r. o. 51963124  39,644.92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1k ZoD 15.10.2020 Predmetom dodatku č. 1 je doplnenie vykonania prieskumných prác (geologický alebo... I.K.V. Projekcia s. r. o. 51670615  650.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská NZ č. 1/2019 20.3.2019 1. Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet... Julián Rindoš – KVETINÁRSTVO KATARÍNKA 50692348  1,079.65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2018A6605-1 9.5.2018 Predmetom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinnosti zmluvných strán pri určení... osobnýudaj.sk, s r. o 50528041  42.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KB/ZO/2022KB6605-2 1.4.2022 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi pomoc, podporu v... osobnýudaj.sk, s.r.o. 50528041  132.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74I 24.11.2016 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu nebytové priestory v budove súp. č. 74 v kt. je... IMMIMED s. r. o. 50464931  2,122.88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74I/1 29.12.2017 Dodatok č. 1 Immimed s. r. o. 50464931   
Detail Zmluva Dodávateľská 74I/2 14.12.2018 Dodatok č. 2 Immimed s. r. o. 50464931   
Detail Zmluva Odberateľská Zmluva o poskytnutí NFP 21.6.2023 Úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí NFP, Názov projektu: Riešenie migračných výziev... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  46,800.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNB27012021 4.2.2021 Predmetom nájmu je tzv. zadná časť stavby so súpisným číslom 217 o výmere 58,89 m² ,... AUTOMARKAS s. r. o. 50 926 721  46.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 1/2020 3.2.2020 Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu,... Julián Rindoš – KVETINÁRSTVO KATARÍNKA 50 692 348  147.23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 2/2019 20.12.2019 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... Immimed s.r.o., Miroslav Imrich 50 464 931   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 12/1/2022 31.12.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... Immimed s.r.o., MUDr. Martina Imrichová 50 464 931   
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.8.2016 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve odovzdá... PROJEKTPLAN, s. r. o. 48261483  4,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZPU Z-Boxu 14.6.2022 Prenajímateľ je ako vlastník či je na základe iného právneho dôvodu oprávnený prenechať... Packeta Slovakia s. r. o. 48136999  80.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.2.2015 Prenajímateľ touto zmluvou dáva nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu... Mária Rindošová - Kvetinárstvo Katarínka 48062332  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.7.2015 Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX spol. s r. o. 47984651  800.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.1.2016 Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX spol. s r. o. 47984651  900.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.1.2016 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX, spol. s r. o. 47984651  450.00 EUR 
Nastavenia cookies