Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNB27012021 4.2.2021 Predmetom nájmu je tzv. zadná časť stavby so súpisným číslom 217 o výmere 58,89 m² ,... AUTOMARKAS s. r. o. 50 926 721  46,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 1/2020 3.2.2020 Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu,... Julián Rindoš – KVETINÁRSTVO KATARÍNKA 50 692 348  147,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 2/2019 20.12.2019 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... Immimed s.r.o., Miroslav Imrich 50 464 931   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 12/1/2022 31.12.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... Immimed s.r.o., MUDr. Martina Imrichová 50 464 931   
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.8.2016 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve odovzdá... PROJEKTPLAN, s. r. o. 48261483  4 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZPU Z-Boxu 14.6.2022 Prenajímateľ je ako vlastník či je na základe iného právneho dôvodu oprávnený prenechať... Packeta Slovakia s. r. o. 48136999  80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.2.2015 Prenajímateľ touto zmluvou dáva nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu... Mária Rindošová - Kvetinárstvo Katarínka 48062332  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.7.2015 Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX spol. s r. o. 47984651  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.1.2016 Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX spol. s r. o. 47984651  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.1.2016 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX, spol. s r. o. 47984651  450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.2.2018 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX spol. s r.o. 47984651  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42021 11.3.2021 Dodanie prvkov na detské ihrisko:

- zostava: CM 0023/4
- hojdačka: MM 1802 / HIC 0,95/
SAGANSPORT s. r. o. 47847460   
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.5.2017 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie prác podľa cenovej ponuky na zákazke -... SAGANSPORT, s. r. o. 47846470  4 986,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.3.2018 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela: "... SAGANSPORT s. r. o. 47846470  123 036,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2016 7.11.2016 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Semi-i technology 47756411  0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 6.3.2017 Predmetom zmluvy je spracovanie Projektového zámeru a následne Žiadosti o nenávratný... Miamar, s. r. o. 47611421  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 7.4.2016 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela: "Plavnica... LH-MONT, s. r. o. 47562234  11 686,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 1/2020 2.4.2020 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela:... LH-MONT, s. r. o. 47562234  41 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.8.2018 Prenajímateľ a Pôvodný nájomca uzatvorili dňa 01.01.20011 Zmluvu o nájme nebytových... BENU SK 20, k.s. 47521252   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 111022 25.10.2022 Prenájom nebytových priestorov v obci Plavnica, budova súp. č. 74 - vrátane pomernej časti... Maďar Med, s.r.o. 47519991  20,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies