Zmluva č. D č. 1k ZoD

Typ: Dodávateľská
Číslo: D č. 1k ZoD    
Predmet : Predmetom dodatku č. 1 je doplnenie vykonania prieskumných prác (geologický alebo hydrogeologický prieskum, hydrotechnické posúdenie) potrebné pre spracovanie projektu, zameriavacie práce (vytýčenie stavby, zameranie súčasného stavu stavby a iné). Týmto dodatkom sa nijako nemení rozsah realizovaných projektových prác Zmluvy o dielo.  
Partner: I.K.V. Projekcia s. r. o.
IČO: 51670615
Adresa: Diolné Záhumnie 50/17, 013 41 Dolný Hričov
Dátum zverejnenia: 15.10.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 650.00 EUR 
  dodatokc-1-k-zmluve-vodozadr-opatrenia.pdf, Veľkosť: 71.64 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies