Zmluva č. ZO/2018A6605-1

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZO/2018A6605-1    
Predmet : Predmetom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinnosti zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby vrátane určenia rozsahu zodpovednosti, ktorú je možné uplatniť vo vzťahu k poskytovateľovi pri zistení, že ním určená zodpovedná osoba riadne nevykonávala dohľad nad ochranou osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom.
 
Partner: osobnýudaj.sk, s r. o
IČO: 50528041
Adresa: Garbiarska 5, 040 01 Košice
Dátum zverejnenia: 9.5.2018 
Dátum uzavretia zmluvy: 7.5.2018 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 42,00 EUR 
  zmluva-o-zabezpeceni-vykonu-cinnosti-zodpovednejosoby.pdf, Veľkosť: 4.21 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies