Zmluva č. ZoNB 50418

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 50418    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 8, IV. NP byt pravý v obytnom dome č. 505, vo vchode A, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Bc. Terézia Fabisová
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 24.10.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 26.9.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 30.9.2025 
Cena s DPH: 164.01 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-bc-terezia-fabisova.pdf, Veľkosť: 219.65 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 09. 2022.

Nastavenia cookies