Zmluva č. ZoNB 50523

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 50523    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 3, II. NP byt ľavý v obytnom dome č. 505, vo vchode B, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Peter Pčolka, Emília Pčolková
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 31.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 31.8.2025 
Cena s DPH: 189,27 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-peter-pcolka-emilia-pcolkova.pdf, Veľkosť: 225.49 kB
Previazané dokumenty: