Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoN B zo dňa 31.07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Ľudmila Čičmancová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 31. 7.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Monika Hubová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.2 k ZoNB zo dňa 31.07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Jozef Pružinský, Katarína Pružinská    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.2 k ZoNB zo dňa 26.10.18 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 10. 2018 Erika Majtnerová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 14. 10.20 11.1.2021 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 14. 10. 2020 Gabriela Hetešová    
Detail Zmluva Dodávateľská Dč. 2 k Zonb zo dňa 31. 07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Paulína Kyšeľová, Stanislav Kyšeľa    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k zoNB zo dňa 31.07.19- 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Marián Imrich, Eva Imrichová    
Detail Zmluva Dodávateľská Do č. 2 k ZoNB zo dňa 31.07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Wieslav Wojciech Pilch, Eva Pilchová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 28. 09.20 11.1.2021 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 28. 09. 2020 Karol Kušnír    
Detail Zmluva Dodávateľská Do č. 2 k ZonB zo dňa 27.09.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená 27. 09. 2019 Bc. Terézia Fabisová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 31.7.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Peter Hamborský, Monika Hamborská    
Detail Zmluva Dodávateľská č.2 k ZoNB zo dňa 31.7.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Martin Lapšanský, Katarína Lapšanská    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 27.08.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 08. 2019 Mária Štupaková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 310719 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Pavol Nedbal    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 25. 08.20 11.1.2021 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 25. 08. 2020 Peter Krupka, Jaroslava Krupková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 31. 0719 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Peter Kmeč, Drahomíra Kmečová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 3107.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Mgr. Monika Krajger, František Krajger    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 30. 07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30. 07. 2019 Marta Pavlovská    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 30.07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30. 07. 2019 Margita Nemergutová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.2 k ZoNb zo dňa 30.07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30. 07. 2019 Miroslava Pjechová    
Export do csv