Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská č. 2 22.10.2020 Dodatok k nájomnej zmluve - odplatný nájom k pozemkom vo vlastníctve prenajímateľa. Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  703,56 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 09/2020 21.10.2020 Zoznam vydaných faktúr 09/2020 -   134,53 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 09/2020 21.10.2020 Zoznam prijatých faktúr 09/202 -   21 594,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1k ZoD 15.10.2020 Predmetom dodatku č. 1 je doplnenie vykonania prieskumných prác (geologický alebo... I.K.V. Projekcia s. r. o. 51670615  650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 14. 10. 2020 15.10.2020 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Gabriela Hetešová   175,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 30.09.2020 1.10.2020 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Martina Štupáková    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 28. 09. 2020 28.9.2020 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Karol Kušnír   165,45 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 08/2020 18.9.2020 Zoznam prijatých faktúr 08/2020 -   22 648,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2020 3.9.2020 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Peter Vančo   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 31.08.2020 31.8.2020 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Patrik Krafčík    
Detail Faktúra došlá PFA 07/2020 24.8.2020 Zoznam prijatých faktúr 7/2020 -   33 394,62 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 07/2020 24.8.2020 Zoznam vystavených faktúr 7/2020 -   1 982,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DkZoPVS 18.8.2020 dodatku je dohoda strán na aktivácií účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho... Orange Slovensko, a. s. 35697270  30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 3/2020 10.8.2020 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie uvedené hnuteľné veci –... DREVONA INTERIORS s. r. o. 47188049  11 016,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 2/2020 5.8.2020 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie uvedené hnuteľné veci -... MIVASOFT, spol. s r. o. 36289906  21 591,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZnZPVO 5.8.2020 Mandatár sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje vykonať pre Mandanta verejné... ABYS Slovakia, s. r. o. 35875593  1 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 1/2020 3.8.2020 Predavajúci sa tputo zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie hnuteľné veci - didaktické... MONASTER, s. r. o. 47454547  90 096,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPSAudit1/2020 3.8.2020 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 podľa zákona č. 431/2002... POVMART, s. r. o. auditorská spoločnosť, č. licencie UDVA 413 36202924  870,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 31.7.20 31.7.2020 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Maroš Kasenčák, Mária Kasenčáková   191,42 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 06/2020 17.7.2020 Zoznam vystavených faktúr 6/2020 -   50,93 EUR 
Export do csv