Zmluva č. ZoNB 50323

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 50323    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 3, II. NP byt pravý v obytnom dome č. 503, vo vchode B, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Martin Platko, Mária Platková
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 16.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.7.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 31.7.2025 
Cena s DPH: 164,20 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-martin-platko-maria-platkova.pdf, Veľkosť: 223.81 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022.

Nastavenia cookies