Zmluva č. ZoNB 50423

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 50423    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 3, II. NP byt ľavý v obytnom dome č. 504, vo vchode B, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Mária Štupaková
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 31.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 31.8.2025 
Cena s DPH: 166,78 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-maria-stupakova.pdf, Veľkosť: 222.57 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 08. 2022.

Nastavenia cookies