Zmluva č. ZoNB 50312

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 50312    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 2, I. NP byt ľavý v obytnom dome č. 503, vo vchode A, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Vladimír Pjecha
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 31.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 31.8.2025 
Cena s DPH: 154,24 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-vladimir-pjecha.pdf, Veľkosť: 221.42 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 08. 2022.

Nastavenia cookies