Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20113908 3.10.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac september 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 216,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114166 8.10.2011 Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za III.... EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 489,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114535 8.11.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   2 104,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114817 28.12.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac december 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 220,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111425 18.4.2011 Za služby spojené so zberom, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za I. štvrťrok 2011 EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa   1 181,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.8.2016 Predmetom plnenia je spracovanie finančnej analýzy v rámci projektu "Poprad - rieka, ktorá nás... Ekoslov Consulting, s. r. o. 31670083  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110188 7.4.2011 Materiál - údržba - garáže OcÚ Elektro Alica, Stará Ľubovňa   1 079,91 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská ZoD 31032023 30.5.2023 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo: FVE MŠ Plavnica o výkone 21,32... ELEKTROMARHEFKA s. r. o. 51963124  39 644,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/3/22 25.1.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom Triedený zber komunálneho odpadu v... ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36 851 264  11 736,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1/2022 25.1.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Triedený zber komunálneho odpadu v... Ematech s.r.o. 31413919  104 304,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 197/2011 14.9.2011 Poskytovanie poradenských služieb pre projekt "EKO dvor a kompostáreň Plavnica", na ktorý obec... ENICCO a. s. Bratislava   3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 36/2011 31.10.2011 Za projekt "EKO dvor a kompostáreň Plavnica" na základe Mandátnej zmluvy č. 197/2001 zo dňa... ENICCO a. s., Bratislava   1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 47/2011 22.11.2011 Za projekt "EKO dvor a kompostáreň Plavnica" na základe Mandátnej zmluvy č. 197/2001 zo dňa... ENICCO a. s., Bratislava   2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 6.8.2018 Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde na základe... Environmentálny fond   100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Zmluva č. 230256 08U01 4.12.2023 Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí podpory z Fondu... Environmentálny fond 30796491  201 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 318/2018 1.11.2018 Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Erika Majtnerová   108,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNBzo dňa 26.10.2018 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 10. 2018 Erika Majtnerová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.2 k ZoNB zo dňa 26.10.18 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 10. 2018 Erika Majtnerová    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 28.10.21 10.11.2021 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Erika Majtnerová   115,59 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D1 504A2 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 28. 10. 2021. Erika Majtnerová    
Nastavenia cookies