Zmluva č. ZoPD č.5/2021

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoPD č.5/2021    
Predmet : Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na rok 2021 a uznesenia OZ č. 54/2020 zo dňa 29.12.2020 poskytne príjemcovi finančnú dotáciu na rok 2021 vo výške 1500,- € (slovom „jedentisícpäťsto“ eur). 
Partner: Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica
IČO: 001774746117
Adresa: Plavnica 64, 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 16.4.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1,500.00 EUR 
  zmluva-pre-dhz-2021.pdf, Veľkosť: 143.79 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies