Zmluva č. ZoPrijatíDot č. 1/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoPrijatíDot č. 1/2019 
Predmet : Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,- EUR (slovom: tritisíc eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.  
Partner: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
IČO: 00177474
Adresa:
Dátum zverejnenia: 3.5.2019 
Dátum účinnosti: 4.5.2019 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 3 000,00 EUR 
  pl-2019-188-ocu-0101-zmluva-c-39347-dhz.pdf, Veľkosť: 1.75 MB
Previazané dokumenty: