Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 323 0958 9.5.2023 Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.5/2021 16.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica 001774746117  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2022 15.2.2022 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica 001774746117  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2023 27.2.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15E/2022... Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica 001774746117  2 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 3/2020 10.8.2020 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie uvedené hnuteľné veci –... DREVONA INTERIORS s. r. o. 47188049  11 016,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 18/2011 18.8.2011 Za vykonanie záchranných prác - stavebným strojom a nákladným vozidlom Dušan Harčarik, Ľubotín   2 946,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19/2011 19.9.2011 Za zemné a výkopové práce týkajúce sa protipovodňových opatrení
- čistenie priekop
-...
Dušan Harčarik, Ľubotín   1 593,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.1.2016 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa prevádzkovať internetovú službu SMS-info (rýchle... eGov Systems spol. s r. o. 35827521  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.1.2017 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa prevádzkovať internetovú službu SMS-info (rýchle... eGov Systems spol. s r. o. 35827521  72,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.1.2015 Zmluva o dielo - uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom "Regenerácia centra... EKO SVIP, s. r. o. 36449717  322 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 1.7.2016 Organizácia umožní študentovi vykonať odbornú prax s cieľom praktického overenia znalostí... Ekonomická fakultra TU v Košiciach   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve 1038 15.7.2019 Dodatok č. 1 k zmluve 1038 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, spol. s r. o. 36168475  0,00  
Detail Faktúra došlá 20105032 5.1.2011 Za TKO EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 122,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 20105197 6.1.2011 Za TKO EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 202,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110206 3.2.2011 Za vývoz odpadov a zneškodnenie odpadov na skládke EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 216,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110498 9.3.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 545,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111034 7.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 220,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111515 26.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   522,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111597 5.5.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 546,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111906 5.6.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 555,09 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies