Zmluva č. KZ č. 3/2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: KZ č. 3/2020    
Predmet : Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie uvedené hnuteľné veci – Interiérové vybavenie - nábytok a previesť na neho vlastnícke právo k týmto veciam (ďalej len „tovar“. 
Partner: DREVONA INTERIORS s. r. o.
IČO: 47188049
Adresa: Výhonská 1, 835 10 Bratislava
Dátum zverejnenia: 10.8.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 11 016,84 EUR 
  kupna-zmluva-cast-3-nabytok-plavnica-drevona.pdf, Veľkosť: 309.51 kB
  priloha-c-4-3-vypocet-zmluvnej-ceny-interierove-vybavenie-nabytok-cast-3-plavnica-1.pdf, Veľkosť: 170.1 kB
Previazané dokumenty: