Zmluva č. 321 1064

Typ: Dodávateľská
Číslo: 321 1064    
Predmet : Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000 € a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.  
Partner: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
IČO: 00177474
Adresa: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Dátum zverejnenia: 19.5.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 3 000,00 EUR 
  zmluva-c-321-1064-dhz.pdf, Veľkosť: 1.51 MB
Previazané dokumenty: