Zmluva č. ZoNDP

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNDP    
Predmet : Predmetom Zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenechať Nájomcovi dopravné prostriedky s príslušenstvom špecifikované v bode 3 tohto článku zmluvy do nájmu, aby ich užíval po dobu nájmu špecifikovanú v článku II. tejto zmluvy.  
Partner: Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p.
IČO: 54527171
Adresa: Plavnica 121, 06545 Plavnica
Dátum zverejnenia: 2.11.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 1.11.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva-o-najme-dopravnych-prostriedkov-obec-obecny-podnik.pdf, Veľkosť: 208.97 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Stanovenie ceny ročného nájmu za prenechanie dopravných prostriedkov a príslušenstva k dopravným prostriedkom s účinnosťou od 01. 01. 2024.

Nastavenia cookies