Zmluva č. ZoPNDHaDMsP

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoPNDHaDMsP    
Predmet : Predmetom Zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenechať Nájomcovi náradie a iný drobný majetok s príslušenstvom špecifikovaný v bode 3 tohto článku zmluvy do nájmu, aby ich užíval po dobu nájmu špecifikovanú v článku II. tejto zmluvy.  
Partner: Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p.
IČO: 54527171
Adresa: Plavnica 121, 06545 Plavnica
Dátum zverejnenia: 2.11.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 7.10.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva-o-prenajme-obecneho-naradia-obec-plavnica.pdf, Veľkosť: 172.12 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies